دانلود کاتالوگ ها و نرم افزارها

۱- دفترچه راهنمای دستگاه مانيتورينگ و کنترل پیشرفته ديجيتال " کنترل کننده های توده جريان گاز (کنترلر جریان جرمی حرارتی) " Digital Mass Flow Controller / Meter - MFC / MFM و سنسورهای مربوطه (دما، فشار، ...) در ایران (دريافت کاتالوگ نسخه ۳ - تاريخ ۱۳۹۵)

۲- نرم افزار ترمينال با کاربری ساده برای اتصال تجهیزات (پزشکی، آزمایشگاهی، صنعتی) مجهز به پورت سريال به کامپیوتر (دريافت نرم افزار نسخه ۱.۴۲ - تاريخ : ۱۳۸۸/۰۳/۳۱)

۳- سامانه اندازه گيری، نمایش، رسم و ثبت سيگنال های آنالوگ (دريافت نسخه نمايشي نرم افزار نسخه ۴.۶۱ - تاريخ : ۱۳۸۸/۰۴/۱۶) - (دريافت دفترچه راهنما نسخه ۴.۶۱ - تاريخ : ۱۳۸۸/۰۴/۱۶)

۴- سامانه اندازه گیری، رسم و ثبت برای دستگاه FTIR x (دريافت نسخه نمايشی نرم افزار نسخه ۴.۶۱ - تاريخ : ۱۳۸۸/۰۴/۱۶)

۵- دفترچه راهنمای کار با نرم افزار دستگاه اسپکترومتر Philips PU9624 ( PU9600 ) FTIR Spectrometer (دريافت دفترچه راهنما نسخه ۱ - تاريخ : ۱۳۸۴/۰۱/۳۰)

۶- دفترچه راهنمای کار با نرم افزار FT-IR x (دريافت دفترچه راهنما نسخه ۱ - تاريخ : ۱۳۸۴/۰۱/۳۰)

۷- دفترچه راهنمای نصب (سرویس) سخت افزار (فروش بورد الکترونيک) اينترفيس دستگاه آزمايشگاهي (طیف سنجی) InfraRed SpectroPhotometer Perkin Elmer 781, 783, 78x (دريافت دفترچه راهنما نسخه ۱ - تاريخ : ۱۳۹۵)

۸- ويديو روش کار با نرم افزار اينترفيس (رابط) اسپکتروفوتومتر (طیف سنج) مادون قرمز FTIR (تبدیل فوریه) پرکين المر (دريافت ويديو نسخه ۱ - تاريخ : ۱۳۹۵)