سخت افزارهای شرکت صائب فنون توس با استفاده از قطعات آنالوگ و ديجيتال پيشرفته و چیپ هایی با فن آوری های جديد، طراحی و توليد مي شوند.

بطوریکه دارای مزایای ذیل هستند: 

• کارايی و سرعت بالا

• قابليت توسعه و ارتقاء

• انعطاف پذيری بالای نرم افزاری

• سازگاری و قابليت اتصال به ساير تجهيزات سخت افزاری و نرم افزاری

• مطمئن و پایدار

 hw