نمونه اینترفیس های ام اف سی ساخته شده برای شرکت تحقیقات و فناوری آزمایشگاه های مرکز تهران - شرکت پتروشیمی ملی ایران :

1) طراحی و ساخت دستگاه اینترفیس آنالوگ "کنترل کننده جریان جرمی (MFC)" برای پایلوت پلنت اسید استیک
2) طراحی و ساخت دستگاه اینترفیس فیلدباس دیجیتال MFC (با پروتکل HART) و مانیتورینگ ترموکوپل برای راکتور cata test (کاتا تست)
3) طراحی و ساخت دستگاه مانیتورینگ و کنترل نرم افزار و سخت افزار (کنترل کننده PID برای تنظیم خودکار فشار راکتور، کنترل کننده میزان پمپ، MFC) راکتور شیمیایی
4) طراحی و ساخت نرم افزار مدیریت داده ها و نمودار و همچنین سخت افزار جمع آوری داده ها دستگاه TPD/TPR 027 ( از Micromeritics PulseChemiSorb 2705 ) کنترل کننده کوره شامل تشخیص دهنده رسانایی گرمایی (TCD) و ماژول های ترموکوپل.

CataTest سیستمی است که برای تعیین متغیرهای مختلف در بهبود تولید و بهره برداری کاتالیست استفاده می شود. برخی از متغیرها عبارتند از : واکنش به دما، فشار، جریان؛ انتخاب کردن کاتالیست، میزان فعالیت و سطح و طول عمر .
کنترل کننده جریان جرمی (MFC) دستگاهی برای اندازه گیری و کنترل جریان گاز می باشد. این دستگاه برای کنترل یک نوع خاص از گاز در یک محدوده خاص از سرعت جریان گاز طراحی و کالیبره شده است. MFC می تواند نقطه تنظیمی از 0 تا 100٪ محدوده مقیاس کاملش داشته باشد، اما به طور معمول در 10 تا 90٪ آن محدوده به منظور دستیابی به بهترین دقت، عمل می کند. دستگاه سرعت جریان گاز را به نقطه تنظیم معین می رساند. با استفاده از نرم افزار ما، قادر هستید تا MFC را بدون نیاز به دستکاری تنظیمات داخلی یا کالیبراسیون دوباره به کار گیرید. MFM - Mass Flow Meter, MFC - Mass Flow Controller
پروتکل ارتباطیHART (پروتکل مبدل از راه دور قابل آدرس دهی شاهراه ارتباطی) برای پیاده سازی در فیلدباس، یک پروتکل دیجیتال اتوماسیون صنعتی می باشد. پروتکل بوسیله شرکتRosemount توسعه داده شد و دارای استاندارد ثابت و صنعتی می باشد.
تشخیص دهنده انتقال حرارت(TCD) یک آشکارساز حجم و یک آشکارساز خاص شیمیایی است که معمولا در کروماتوگرافی گاز مایع استفاده می شود. این آشکارساز تغییرات رسانایی گرمایی ستون پساب را حس کرده و آن را با جریان مرجع گاز حامل مقایسه می کند. از آنجا که اکثر ترکیبات دارای هدایت حرارتی بسیار کمتر از گاز های حامل هلیوم یا هیدروژن می باشند، زمانیکه یک آنالیت از ستون پاک می شود، هدایت حرارتی پساب کاهش می یابد و یک سیگنال قابل تشخیص تولید می کند. TCD اغلب به نام یک آشکارساز جهانی نامیده می شود زیرا به همه ترکیبات پاسخ می دهد. همچنین، از آنجا که هدایت حرارتی ترکیبات آلی مشابه می باشند و بسیار متفاوت از هلیوم هستند،TCD به غلظت های مشابه آنالیت پاسخ می دهد. بنابراین TCD را می توان بدون کالیبراسیون استفاده کرد و غلظت یک نمونه را می توان با نسبت فضای ماکزیمم آنالیت به فضای همه عناصر دریک نمونه بدست آورد. TCD یک آشکارساز مناسب می باشد که برای بررسی اولیه یک نمونه ناشناخته به کار می رود. از آنجا که TCD دارای حساسیت کمتری نسبت به آشکارساز یونش شعله (FID) می باشد و همچنین حجم مرده آن بزرگتر می باشد از قدرت تفکیک مناسبی نسبت به FID برخوردار نیست. با این حال، در ترکیب با ستون های فیلم ضخیم و نسبت به حجم های نمونه بزرگتر، روی هم رفته حد تشخیص می تواند شبیه به یک FID باشد. در نتیجه TCD نسبت به دیگر آشکارسازها حساس نیست اما عمومی و غیر مخرب است. همچنینTCD در تجزیه و تحلیل گازهای دائم (آرگون، اکسیژن، نیتروژن، دی اکسید کربن( استفاده می شود زیرا به تمام این مواد خالص پاسخ می دهد بر خلاف FID که نمی تواند ترکیباتی که شامل پیوندهای کربن-هیدروژن نمی باشند را تشخیص دهد.
در مهندسی شیمی، راکتورهای شیمیایی، مجراهای طراحی شده اند که واکنش های شیمیایی در آن ها انجام می شود. آنها به عنوان رآکتورهای پیوسته یا راکتورهای دسته ای به کار گرفته می شوند. طراحان اطمینان حاصل می کنند که محصولات واکنش با بالاترین بازدهی به سمت محصول مورد نظر خروجی، تولید شود و همچنین حداقل مقدار هزینه برای خرید و ادراه کردن کار را به کار گیرد. هزینه های عملیاتی عادی شامل ورودی انرژی، حذف انرژی، هزینه های مواد اولیه، نیروی کار و غیره می باشند. تغییرات انرژی می تواند به صورت گرمایش و یا سرمایش، پمپاژ آن برای افزایش فشار، افت فشار اصطکاکی (مانند افت فشار در سرتاسر آرنج 90 درجه یا صفحه سوراخ)، تلاطم، و غیره در آید.

Pdf Catalogue of MFC-MFM Interface


کاتا تست
catatest

پایلوت اسیداستیک
aceticacid

راکتور شیمیایی
propylene

منبع تغذیه و شبکه مد باسMFC
mfc

تقدیرنامه از NPCRT
catatest_fa

کنترل و مانیتورینگ نرم افزار کاتاتست
catatest_s