گروه شیمی- دانشکده فنی و مهندسی - دانشگاه تربیت مدرس

1) طراحی، ساخت و راه اندازی نرم افزار و الکترونیک نمونه آزمایشی دستگاه کاهش خطر رسوب[2006] دستگاه مجهز به حافظه داخلی برای ثبت داده ها و رویدادها در مدت زمان طولانی می باشد. همچنین دارای 8 کانال ترموکوپل خوان، کنترل کننده PID دما و درایورهای 40 آمپری ایزوله شده حرارت می باشد. اینرفیس ویندوز XP الکترونیک قدرت در مهندسی برق و صنعت آن، ترموکوپلها به طور گسترده ای به عنوان سنسور درجه حرارت به کار گرفته می شوند و همچنین می تواند به عنوان وسیله ای برای تبدیل اختلاف پتانسیل حرارتی به اختلاف پتانسیل الکتریکی استفاده شوند. آنها ارزان قیمت و قابل تعویض هستند، دارای کانکتورهای استاندارد می باشند، و می تواند طیف گسترده ای از دما را اندازه گیری کنند. ترموکوپلها مناسب ترین وسیله برای اندازه گیری در یک رنج برزگ حرارتی حداکثر تا 1200 درجه سانتی گراد می باشند. آنها برای کاربردهایی که نیاز به اندازه گیری اختلاف دماهای کوچک با دقت بالا می باشند مناسب نیستند. برای چنین کاربردهایی، ترمیستورها، مقاومت و آشکارسازهای درجه حرارت حالت جامد مناسب تر می باشند. یک کنترل کننده تناسبی- انتگرال گیر- مشتق گیر (کنترل کننده PID) یک حلقه کنترلی فیدبک می باشد که به طور گسترده ای در سیستم های کنترل صنعتی استفاده می شود . کنترل کننده PID سعی در تصحیح خطا بین یک متغیر اندازه گیری شده و یک مقدار مطلوب محاسبه شده کرده و سپس اقدام اصلاحی در تنظیم فرآیند را در خروجی اعمال می کند. کنترل کننده PID شامل سه پارامتر اساسی است: مقادیر تناسبی، انتگرالی و مشتق گیر. مقدار تناسبی میزان عکس العمل نسیت به خطای جاری را تعیین می کند. مقدار انتگرالی عکس العمل را نسبت به جمع خطاهای اخیر نشان می دهد و مقدار مشتق گیر واکنش به سرعت تغییرات خطا نشان می دهد. مجموع عملیات انجام گرفته توسط این سه پارامتر منجر به تنظیم فرآیند از طریق کنترل یک عنصر می شود از جمله : تنظیم مکان کنترل دریچه یا تنظیم یک المنت حرارتی. راه اندازی آزمایشی

fmes
تقدیرنامه گروه مهندسی شیمی fmes_fa