موسسه تحقیقاتی بوعلی (ابو علی سینا) - دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1) طیف سنج کامپیوتری مادون قرمز Unicam SP 1100 اینترفیس دستگاه Pye Unicam SP 1100 IR شرکت فیلیپس، در حال اسکن کردن طیف سنج از طریق ویندوز XP می باشد. هم اکنون، به جای استفاده از رسم کننده کاغذی آن، دستگاه از اینترفیس ویندوز XP برای ضبط داده ها و نمودارها استفاده می کند. unicam_sp1100