تامین خدمات و محصولات مورد نیاز مشتریان (با امکانات به روز و انتظارات شایسته)، نیازمند به کارگیری ابزارهای قدرتمند و قابل اتکایی است که زمان و هزینه تولید محصول و خدمات کیفی مورد نظر را به حداقل برساند. هم اکنون، استفاده از تجهیزات و سامانه های ابری، ارزش افزوده و مزایای غیر قابل صرف نظری را پدید می آورد که هر صنعت و سازمان رو به رشدی، نیازمند آن است.
محصولات و خدمات آماده عرضه عبارتند از:

نرم افزار مدیریت پروژه ها و منابع انسانی تحت وبسایت اختصاصی

طراحی و برنامه نویسی وبسایتهای تخصصی و موتورهای جستجو