دانلود کاتالوگ ها و نرم افزارها

۱- دفترچه راهنمای دستگاه مانیتورینگ و کنترل دیجیتال " کنترل کننده های جریان گاز " - آخرین ویرایش : نسخه 3 - تاریخ : 1395 دریافت کاتالوگ [ 4.2 MB ]

۲- نرم افزار ترمینال با کاربری ساده برای دستگاه های مجهز به پورت سریال - آخرین ویرایش : نسخه 1.42 - تاریخ : 1388/03/31 دریافت نرم افزار [ 786 KB ]

۳- سامانه اندازه گیری، رسم و ثبت سیگنال های آنالوگ - آخرین ویرایش : نسخه 4.61 - تاریخ : 1388/04/16 دریافت نسخه نمایشی نرم افزار [ 1503 KB ] دریافت دفترچه راهنما [ 246 KB ]

۴- سامانه اندازه گیری، رسم و ثبت برای دستگاه FTIR - آخرین ویرایش : نسخه 4.62 - تاریخ : 1388/04/16 دریافت نسخه نمایشی نرم افزار [ 1409 KB ]

۵- دفترچه راهنمای کار با نرم افزار دستگاه Philips PU9624 ( PU9600 ) FTIR Spectrometer - آخرین ویرایش : نسخه 1 - تاریخ : 1384/01/30 دریافت دفترچه راهنما [ 138 KB ]

۶- دفترچه راهنمای کار با نرم افزار FTIR - آخرین ویرایش : نسخه 1 - تاریخ : 1384/01/30 دریافت دفترچه راهنما [ 119 KB ]

۷- دفترچه راهنمای نصب سخت افزار اینترفیس دستگاه InfraRed SpectroPhotometer PerkinElmer 781, 783, 78x - آخرین ویرایش : نسخه 1 - تاریخ : 1395 دریافت دفترچه راهنما [ 1.24 MB ]

۸- ویدیو روش کار با نرم افزار اینترفیس اسپکتروفوتومتر FTIR پرکین المر- آخرین ویرایش : نسخه 1 - تاریخ : 1395 دریافت ویدیو [ 8.67 MB ]