دانشکده علوم - دانشگاه فردوسی مشهد 1  )اتوماسیون اسپکتروفتومتر دستی UV-Vis با استفاده از سخت افزار مبتنی بر میکرو کنترلر، 5 عدد استپر موتور ، بورد جمع آوری داده ها همراه با اینترفیس ویندوز 2  )طراحی و ساخت اسپکترومتر جرمی واریان MAT CH7A ، همراه با تکنولوژی سخت افزار و نرم افزار دارای قابلیت دریافت سریع داده ها با استفاده از اینترفیس ویندوز(xp 2003) هم اکنون، به جای استفاده از رسم کننده سریع کاغذی اشعه ماوراء بنفش دستگاه، از اینترفیس ویندوز XP برای ضبط داده ها و نمودارها استفاده می شود. دستگاه GCMS برای جداسازی و شناسایی ترکیبات موجود در مخلوط های پیچیده به کار گرفته می شود. موارد استفادهGCMS عبارتند از تجزیه و تحلیل داروها، سموم، فرآورده های نفتی و محصولات خانگی. اینترفیس ویندوز XP در حال اسکن دستگاه اسپکترومتر واریانMAT CH7A

gcms

اسپکترومتر جرمی واریان

mass_fa

تقدیر نامه گروه شیمی