بسته های نرم افزاری شرکت صائب فنون توس با ابزارهای چند سکویی کیوت (قبلا دلفی)، سی و اسمبلی  توليد ميشوند. اين بسته ها با رابط گرافيکی (نمايش و کنترل)، دارای تمامی ابزارهای دريافت، پردازش ، نمايش داده ها و نمودارها ميباشند.

ابزارهای پيشرفته کار با داده ها و نمودارها:

• ذخيره داده ها و نمودارها با فرمتهای گوناگون

• ترسيم همزمان نمودارها و امكان كپی سريع آنها در نرم افزارهای دفتری و  گرافيكی

• ذخيره خودکار و فيلتر سيگنالها

• مکان نمای موشواره روی محورهای مختصات

• انجام محاسبات رياضی و آماری روی سيگنالها و ارائه گزارشهای سفارشی

• گزارش گیری

ساختار:

• اجرای همزمان وظايف گوناگون بطور مستقل روی سيستم عاملهای ويندوز - اندروید - آی او اس - مک - لینوکس (یونیکس)

• اکتساب و انتقال داده ها بطور مطمئن به رايانه بر اساس پروتوکول استاندارد صنعتی

• واحد تشخيص  اختلال نرم افزاری

• پنجره های فارسی و انگليسی

soft