سخت افزارهای شرکت صائب فنون توس با استفاده از قطعات آنالوگ و ديجيتال پيشرفته و چیپهایی با فن آوری جديد طراحی و توليد ميشوند.

بطوریکه دارای مزایای ذیل هستند: 

• کارايی و سرعت بالا

• قابليت توسعه و ارتقاء

• انعطاف پذيری بالای نرم افزاری

• سازگاری و قابليت اتصال به ساير تجهيزات سخت افزاری و نرم افزاری

• مطمئن و پایدار

 hw