خرید این محصولات با  پرداخت   3,000,000 تومان با هماهنگی قبلی


instru2

datalogger ( ثبات داده ها )

NMR Interface

HPLC Interface

GC - MASS Interface

UV - VIS Interface

IR Interface

MFC Interface

FTIR Interface